WHAT ARE YOU LOOKING FOR?

product Home >白蜡2102F扶手椅

白蜡2102F扶手椅
  • 编号:0010104264
  • 长度(mm):550
  • 宽度(mm):550
  • 厚度(mm):940
  • 备注:白蜡木 烟熏色/胡桃色 灰色布艺/墨绿布艺
  • 树种:白蜡
  • 树种产地:欧洲
  • 椅凳:椅
  • 系列:星标产品
  • 展厅:东莞工厂仓
timber Check